NHF har mange dyktige ansatte i sentraladministrasjonen og på våre ni regionkontorer.

Sentraladministrasjonen

Sunniva Ørstavik
Generalsekretær
Mobil: 24 10 24 40
Send e-post til Sunniva Ørstavik

Anett Kleven
Leder HR og organisasjonsutvikling
Send e-post til Anett Kleven

Karen Kvam
Leder politikk og samfunnskontakt
Send e-post til Karen Kvam

Lars Ødegård
Spesialrådgiver
Send e-post til Lars Ødegård

Guri Henriksen
Interessepolitisk rådgiver
Mobil: 91 00 22 87
Send e-post til Guri Henriksen

Monica Haugen
Interessepolitisk rådgiver
Send e-post til Monica Haugen

Camilla Huggins Aase
Interessepolitisk rådgiver (Permisjon)
Send e-post til Camilla H Aase

Alejandro Decap
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 91 37 20 47
Send e-post til Alejandro Decap

Linda Åsheim
Prosjektkoordinator og kontaktperson for likepersonsarbeidet
Send e-post til Linda Åsheim

Ellen Trondsen
Organisasjonskonsulent
Send e-post til Ellen Trondsen

Lars Erik Waagaard
Controller
Send e-post til Lars Erik Waagaard

Anita Stensrud
Økonomikonsulent
Send e-post til Anita Stensrud

Alis Berntzen
Økonomikonsulent
Send e-post til Alis Berntzen

Lone Aaslie
Økonomikonsulent
Send e-post til Lone Aaslie

Elizabeth Granquist Toyer
Markedsrådgiver
Send e-post til Elisabeth G Toyer

Cathrine Strøm
Konsulent servicetorget
Send e-post til Cathrine Strøm

Ann-Karin Pettersen
Konsulent servicetorget
Send e-post til Ann-Karing Pettersen

Sadia Jabeen Iqbal
Prosjektkoordinator minoritetsprosjekt
Send e-post til Sadia J Iqbal

Ivar Kvistum
Redaktør Handikapnytt
Mobil: 99 00 17 00
Send e-post til Ivar Kvistum

Norges Handikapforbunds Ungdom – NHFU

Sissel Eidhammer
Daglig leder NHFU
Mobil: 924 89 015
Send e-post til Sissel Eidhammer

Ingrid Thunem
Rådgiver organisasjonsutvikling og prosjektleder seksualitet (70 %)
Mobil: 465 43 244
Send e-post til Ingrid Thunem

Kristofer Olai Ravn Stavseng
Rådgiver politikk og kommunikasjon (50 %)
Mobil: 948 55 843
Send e-post til Kristofer Stavseng

Marie Bjørn
(Medie)Produksjon og Design-ansvarlig NHFU (50 %)
Mobil: 901 39 117
Send e-post til Marie Bjørn

Internasjonal avdeling

Eirin Næss Sørensen
Leder
Send e-post til Eirin Næss Sørensen

Svein Brodtkorb
Spesialrådgiver
Send e-post til Svein Brodtkorb

Cindy Greer
Bistandsrådgiver
Send e-post til Cindy Greer

Frode Farestveit
Bistandsrådgiver
Send e-post til Frode Farestveit

Lisbeth Albinus
Bistandsrådgiver (Permisjon)
Send e-post til Lisbeth Albinus

Elise Bjåstad
Bistandsrådgiver
Send e-post til Elise Bjåstad

Tinna Iuel
Controller internasjonal avdeling
Send e-post til Tinna Iuel

Regioner

Agder

Celina Hagen
Funksjon: Regionkontorleder
Send e-post til Celina Hagen

Innlandet

Jorun Granberg
Funksjon: Regionkontorleder
Send e-post til Jorun Granberg

Jørgen Wien
Funksjon: Organisasjonskonsulent
Send e-post til Jørgen Wien

Nord-Norge

Kirsti Elise Fosshaug
Funksjon: Regionkontorleder
Send e-post til Kirsti E Fosshaug

Soraya Baker
Funksjon: Organisasjonskonsulent
Send e-post til Soraya Baker

Nord Vest

Nelly Torvik
Funksjon: Regionkontorleder
Send e-post til Nelly Trovik

Amanda Dybendal
Funksjon: organisasjonskonsulent
Send e-post til Amanda Dybendal

Oslo

Jørgen Foss
Funksjon: Regionkontorleder
Send e-post til Jørgen Foss

Ida C. Freng
Funksjon: Kommunikasjonsrådgiver
Send e-post til Ida C Freng

Bianca Bernhoft Løkkeberg
Funksjon: Interessepolitisk rådgiver
Send e-post til Bianca B Løkkeberg

Elin Vang Kristiansen
Funksjon: Tilgjengelighetsrådgiver
Mobil: 907 03 619
Send e-post til Elin Vang Kristiansen

Ola Harald Svenning
Funksjon: Organisasjonskonsulent
Send e-post til Ola Harald Svenning

Ann Tove Giil
Funksjon: Sekretær
Send e-post til Ann Tove Giil

Elisabeth Wilhelmsen
Funksjon: Prosjektkoordinator for «Hjelp til selvhjelp»/Medlemspleie
Mobil: 476 20 535
Send e-post til Elisabeth Wilhelmsen

Eirik Rise
Funksjon: Kampanjerådgiver Stopp Hatprat
Send e-post til Eirik Rise

Oslofjord Vest

Anna-Lisbeth Mikalsen
Funksjon: Regionkontorleder
Mobil: 91 30 37 38
Send e-post til Anna-Lisbeth Mikalsen

Sørvest

Arild Birkenes
Funksjon: Regionkontorleder
Send e-post til Arild Birkenes

Anette Tranøy
Funksjon: Organisasjonskonsulent
Send e-post til Anette Tranøy

Trøndelag

Kristian Lian
Funksjon: Regionkontorleder
Mobil: 40 23 06 76
Send e-post til Kristian Lian

Ragnhild Urdshals Høyem
Funksjon: Rådgiver
Mobil: 97 01 17 03
Send e-post til Ragnhild U Høyem

Øst

Hanne Grimstvedt
Funksjon: Regionkontorleder
Send e-post til Hanne Grimstvedt

Gyda Nullmeyer
Funksjon: Organisasjonskonsulent
Send e-post til Gyda Nullmeyer