– Region Nord Vest

knusbarrierene kampanje NHF 3. desember
3. desember er den internasjonale FN-dagen for funksjonshemmede. Dagen er viktig, fordi den gir oss en unik mulighet til å rette søkelyset mot at funksjonshemmede blir diskriminert, og at vi ikke finner oss i det. Vi er ikke alene om å se at denne diskrimineringen skjer. I mars kritiserte FN norske myndigheter for alvorlige menneskerettighetsbrudd overfor funksjonshemmede …
Årets julekampanje er i gang og den handler om kampen for assistanse - for å leve, ikke bare overleve! Mange funksjonshemmede har sine liv stående på vent, mens de fortvilet kjemper for å få den assistansen de trenger og har rett på. Beslutningen om hvem som får assistansehjelp, hvor ofte og hvor mye, forskjellig fra saksbehandler til …
NHFU-toget 1. mai med flere NHFU'ere og med banneret "Jeg vil ikke være din inspirasjon. Jeg vil være din kollega"
Gratulerer til ungdomsorganisasjonen vår, NHFU, som er tildelt YS' likestillingspris for sitt arbeid mot diskriminering av funksjonshemmede. NHFU er glad for prisen, men er tydelige på at prisen forplikter fagforeningen. - Vi takker for denne prisen, men det å gi denne til oss betyr at vi kommer til å stille krav. Dere vil bli minnet på …

- Likestillingspolitikk skal ikke sikre like tiltak for mennesker men tiltak som gir like muligheter, fortalte NHF-leder under den siste høringen i forbindelse med statsbudsjettet 2020.

Familie- og kulturkomiteens budsjetthøring var den siste for NHF, i denne runden. Det var forbundsleder Tove Linnea Brandvik, generalsekretær Sunniva Ørstavik og interessepolitisk rådgiver Monica Haugen som …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen