– Region Nord-Norge

FN-dagen for funksjonshemmde #knusbarrierene
I anledning FN-dagen, 3. desember - inviteres du til dialogmøte om hva som blir viktig, og hvordan vi skal sikre gode tjenester og gode løsninger for funksjonshemmede i den nye storkommunen Narvik. Hvor: Scandic Narvik Når: Tirsdag, 3. desember klokken 12:00 Enkel servering: Pepperkaker, kaffe og klementiner.

Program for dagen:

12:15: Hvorfor feirer vi 3. desember, og hvorfor er dagen …
FN Dagen
Vi har gleden av å invitere deg til markering av FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, tirsdag 3. desember! Dagen skal bidra til bevistgjøring om situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og stimulere til holdninger og tiltak som kan gi like muligheter til alle mennesker - uansett funksjonsevne. Arrangører: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Tromsø klatresenter, SpareBank 1 Nord-Norge/ved samfunnsløftet …
Nordland fylkeskommune er på jakt etter prosjektdeltakere med interesse for brukermedvirkning, og ønsker variasjon knyttet til erfaring, kjønn og alder. Er du ansatt i fylkeskommunen, og skal benytte brukermedvirkning i utviklingen av tjenester, prosjekter og anskaffelser? Eller er du medlem i organisasjoner som er opptatt av - og ivaretar rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne? …
Engasjerte representanter fra ulike ungdomspartier, og NHFUere!
NHFU er i gang med temakvelder med representanter fra ulike ungdomspartier i regionen! Onsdag 23. Oktober gjennomførte NHFU temakveld med ungdomspolitikere i Tromsø. Planen er å fortsette med dette, både i Tromsø og i andre deler av regionen. Her får politikerne innsikt i NHF/NHFUs samfunnsoppdrag, og kunnskap om våre kjernesaker. Målet med disse møtene er å bli …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen