Norges Handikapforbund har et stort nettverk av frivillige som kan gi deg støtte på veien når du står i en krevende livssituasjon. Arbeidet baserer seg på at mennesker som har vært eller er i samme livssituasjon, bidrar med sin kunnskap og livserfaring til å støtte og hjelpe hverandre.

Våre frivillige er ikke fagpersoner, men medmennesker som bruker sine erfaringer med en diagnose eller livssituasjon, til å hjelpe andre med å mestre sin situasjon. Det kan dreie seg om å komme gjennom en akutt krise eller løse et praktisk problem, eller å finne igjen egne ressurser, krefter og muligheter etter at livssituasjonen er endret. Arbeidet drives etter selvhjelpsprinsippet.

Tilbudet drives som organisert, frivillig arbeid, og gjennomføres på mange måter og i ulike former. Hjemmebesøk, chat eller telefonsamtaler, grupper, samlinger eller lengre kurs, er noen eksempler. Ofte samarbeid vi med andre instanser, f.eks. et lærings- og mestringssenter.

Den største aktiviteten foregår i Norges Handikapforbunds 11 landsforeninger, som har drevet diagnoserettet selvhjelpsarbeid i en årrekke.
Les mer om arbeidet i våre landsforeninger.

Norges Handikapforbund har også flere tilbud på tvers av diagnoser. Jobbverkstedet for bevegelseshemmede og brukerkontakter ved sykehusene er vel verdt å nevne.

Jobbverksted

NHFs jobbverksted er et tilbud til deg som har en fysisk funksjonsnedsettelse og som ønsker å jobbe. Målet med jobbverkstedet er at alle som deltar skal få nyttig informasjon knyttet til å komme ut i jobb, og veiledning, innsikt og inspirasjon som kan gi hjelp videre på veien.
Les mer om Jobbverkstedet.

Brukerkontakter ved sykehusene

Brukerkontaktene ved sykehusene er frivillige fra NHF som du kan treffe på sykehusenes brukerkontorer.
Ta kontakt med NHF der du bor for å finne ut om det er en brukerkontakt i nærheten av deg.

Norges Handikapforbund legger vekt på at det frivillige arbeidet vårt skal ha god kvalitet, og at våre frivillige skal få god og grundig opplæring. Dette legger vi til rette for gjennom det organiserte likepersonarbeidet vårt. Arbeidet er beskrevet i en egen likepersonsstrategi.
Last ned strategien (word)