– 2019 – februar

NHFU Nytt Styre 2019
2. februar avhold NHFU Nord-Norge sitt årsmøte, og et nytt styre ble valgt. Linn Marie Talsethagen ble valgt til ny leder, nestleder ble Marte Imingen, økonomiansvarlig ble Henriette Andreassen. De har allerede fått planlagt mange kule aktiviteter for det nye året, blant annet temakvelder med andre organisasjoner, samarbeid på tvers av regionene og ikke minst …
Du bestemmer selv hvor mye du vil engasjere deg, og mye av dialogen vil foregå på sosiale medier. Målet til teamene er å jobbe før økt likestilling og et samfunn med plass til alle. Norges Handikapforbund Nord-Norge skal bygge opp 5 ressursteam, og vi søker deg som har lyst til å bidra inn med dine erfaringer …
Marie foran rådhuset
Forvaltningsrevisjonen la nylig frem en rapport om BPA-ordningen i Kristiansand kommune. NHF er ikke så overrasket over funnene i rapporten, dette er noe vi har prøvd å belyse ved flere anledninger. Nå som rapporten foreligger er det viktig at den også fører til reelle endringer. BPA må ses på som et frigjøring og likestillingsverktøy. Likestilling koster, …
Er du opptatt av likestilling? Ønsker du å jobbe i en gruppe der oppgavene er sjefen? En gruppe som har et aksjonsrettet fokus? Påvirke politkerne i Arendal og omegn? Vi ønsker engasjerte mennesker til vårt lokale kraftsenter i Arendal og omegn. Du bestemmer selv hvor mye du vil engasjere deg, og mye av dialogen vil foregå på sosiale …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen